Jeśli to słyszysz,
Jeśli to mówisz

to pierwsza kampania społeczna w Polsce, która dotyczy zjawiska przemocy domowej wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT).

Do kogo skierowana jest kampania?

 • do osób LGBT, które doświadczają przemocy,
 • do rodziców i bliskich, którzy (czasami nieświadomie) są sprawcami przemocy,
 • do świadków – osób z bliskiego otoczenia, które widzą sympromy przemocy i mogą zareagować.

Forma kampanii nawiązuje do autentycznych wypowiedzi rodziców i bliskich osób, którzy dowiadują się, że:

 • dziecko bądź członek rodziny jest osobą homo- lub biseksualną,
 • jego/jej tożsamość płciowa nie jest zgodna z płcią biologiczną,
 • jego/jej tożsamość płciowa odbiega od stereotypowych wyobrażeń ról płciowych.


Jakie są cele kampanii?

ZWIĘKSZYĆ WIDOCZNOŚĆ PROBLEMU PRZEMOCY DOMOWEJ WOBEC OSÓB LGBT

Statystyki i doświadczenia organizacji pozarządowych wskazują, że osoby LGBT doświadczają przemocy, w tym przemocy domowej, częściej niż osoby nie-LGBT.

Przemoc domowa często wynika z uprzedzeń (homofobii, transfobii, bifobii) oraz braku akceptacji członków rodziny dla orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.

Kampania ma wskazać istnienie i specyfikę problemu przemocy domowej wobec osób LGBT. Chcemy także promować postawy, które mogą wesprzeć osoby doznające przemocy.

Więcej na temat LGBT

INFORMOWAĆ, CZYM JEST PRZEMOC I JAK SIĘ PRZEJAWIA

Przemoc domowa nie ogranicza się do przemocy fizycznej, kojarzonej z biedą czy alkoholizmem. W rzeczywistości związana jest z dużo szerszym zakresem zachowań i problemów.

Przejawia się m.in. w postaci przemocy psychicznej bądź ekonomicznej – to poniżające ataki słowne, zmuszanie do określonych zachowań czy kontrola finansowa.

WIĘCEJ O RODZAJACH PRZEMOCY

WSKAZAĆ MIEJSCA, GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ WSPARCIE

Udostępniamy listę miejsc, gdzie można znaleźć wsparcie. Wśród nich istotną rolę odgrywa Telefon Zaufania dla osób LGBT i ich bliskich (22 628 52 22) prowadzony przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa.

Dzwonić może każdy – osoba pokrzywdzona, sprawca bądź świadek przemocy. Telefon Zaufania daje możliwość uzyskania anonimowej i rzetelnej informacji, zarówno o tym, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, jak i czym jest oraz z czym wiąże się homoseksualność, biseksualizm czy transseksualizm członka rodziny. To przestrzeń, gdzie można zadać każde pytanie, opowiedzieć o swoich problemach, bądź zgłosić przemoc.

GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA

ZACHĘCAĆ DO REAGOWANIA I ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW PRZEMOCY

Zgłaszalność przemocy wobec osób LGBT jest w Polce na bardzo niskim poziomie (mniej niż 10% przypadków). Stąd bierze się niska świadomość społeczna zjawiska oraz brak dokładnych informacji na temat jego skali.

Osoby LGBT doświadczające przemocy często mogą:

 • obwiniać się o doznawaną krzywdę,
 • normalizować ją,
 • nie być jej świadome,
 • wstydzić się tego, co je spotyka,
 • bać się reakcji policji,
 • nie wierzyć w skuteczność policji,
 • nie znać miejsc i możliwości otrzymania pomocy, skierowanej bezpośrednio do nich.
Zjawiska te nasilają się w przypadku przemocy domowej, która często wiąże się z współdzieleniem przestrzeni mieszkalnej bądź zależnością ekonomiczną i psychiczną.

Kampania uświadamia o prawach osób poszkodowanych przemocą i wskazuje na możliwości zgłaszania przemocy.

Rejestrowanie przypadków przemocy wobec osób LGBT jest bardzo istotne. Może wpłynąć na zwiększenie liczby działań, które będą podejmowane, by przeciwdziałać przemocy oraz wspierać poszkodowanych - zarówno poprzez akcje społeczne, jak i zmiany w prawodawstwie.

Przypadki przemocy domowej wobec osób LGBT można także zgłaszać przez Telefon Zaufania Lambdy Warszawa.

JAK ZGŁASZAĆ PRZEMOC

Organizator

Kontakt dla prasy

Karolina Więckiewicz

ekspertka ds. przemocy motywowanej uprzedzeniami, kwieckiewicz@lambdawarszawa.org

Ewa Niedziałek

koordynacja kampani społecznej eniedziałek@lambdawarszawa.org