Jak rozpoznać przemoc

Przemoc domowa to jednorazowe lub powtarzające się działanie, które:

 • narusza prawa lub dobra osobiste członka/ów rodziny,
 • naraża te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,
 • narusza ich godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powoduje szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
 • wywołuje cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemocą jest także zaniechanie działań:

 • brak opieki nad osobą nieletnią, starszą bądź niepełnosprawną,
 • brak troski o jej wyżywienie, odzież, opiekę medyczną,
 • brak zainteresowania jej problemami.

Znaki rozpoznawcze przemocy:

Intencjonalność – celowe podporządkowanie i kontrolowanie innej osoby.
Nierówne rozłożenie sił – przewaga jednej strony nad drugą.
Naruszenia praw i dobra osobistego innej osoby (np. prawa do nietykalności fizycznej, szacunku, godności etc.)
Doświadczenie cierpienia i bólu – zarówno fizycznego, jak i psychicznego, co sprawia, że osoba poszkodowana ma mniejszą zdolność samoobrony.

Przemoc domowa przejawia się w wielu formach:

 • Przemocy psychicznej – to wszelkie zachowania, wypowiedzi, epitety, groźby, ton głosu mające na celu upokorzenie, zawstydzenie, umniejszenie danej osobie na punkcie jej poczucia własnej wartości, pewności siebie, wyglądu, sprawności, możliwości lub jej zastraszenie. Często przybiera postać wyśmiewania, kontrolowania, zmuszania do określonych zachowań, manipulowania lub izolowania osoby od znajomych i rodziny.
 • Przemocy ekonomicznej – może ona polegać na zabieraniu wszystkich pieniędzy, kontrolowaniu wydatków, zabranianiu pracy lub zmuszaniu do niej, zmuszaniu do proszenia o pieniądze bądź wydzielaniu ich pod warunkiem spełnienia warunków poniżających jedną ze stron, a także odmawianiu pieniędzy na podstawowe potrzeby osobie, która nie jest w stanie sama ich zaspokoić.
 • Przemoc przez zaniedbywanie potrzeb żywieniowych, higienicznych, medycznych czy sprawowania opieki. Często dotyczy dzieci, osób starszych oraz niepełnosprawnych.
 • Przemocy seksualnej – zachowania i gesty o charakterze seksualnym podejmowane wbrew woli drugiej strony, nawet jeśli nie prowadzą do kontaktu seksualnego. Może przybierać postać wymuszania współżycia lub określonych form kontaktów, gwałtów, ale także zmuszania do oglądania treści pornograficznych, bądź opowiadania innym osobom o upodobaniach i zachowaniach seksualnych danej osoby.
 • Przemocy fizycznej – zachowania fizyczne, które prowadzą do naruszenia nietykalności cielesnej.

Organizator

Kontakt dla prasy

Karolina Więckiewicz

ekspertka ds. przemocy motywowanej uprzedzeniami, kwieckiewicz@lambdawarszawa.org

Ewa Niedziałek

koordynacja kampani społecznej eniedziałek@lambdawarszawa.org