Jeśli to widzisz

Świadek to często jedyna osoba, która może przerwać przemoc domową w sytuacji, gdy osoba jej doświadczająca jest niepełnoletnia, zastraszona lub wstydzi się i obwinia o doświadczaną przemoc.

Przemoc w rodzinie często jest długotrwała i na stałe wpisana w relacje rodzinne. Rozpoznanie przemocy i zmiana relacji nie jest dla członków rodziny łatwa.

Mimo to, masz prawo interweniować i jeśli tylko czujesz się na siłach powinieneś/powinnaś to zrobić. Masz do dyspozycji różne środki - w zależności od tego, jaka relacja łączy Cię z osobą doznającą przemocy i osobą stosującą przemoc oraz tego, z jaką formą reakcji czujesz się najlepiej.

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

Jeśli jesteś świadkiem tego, że druga osoba doświadcza przemocy, Twoja rola może być bardzo istotna w przerwaniu kręgu przemocy. Pamiętaj jednak, że udzielane wsparcie powinno odbywać się w miarę możliwości w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy, w oparciu o jej potrzeby i gotowość. Gdy nie wiesz, co robić, nie masz pewności, co się dzieje, potrzebujesz wsparcia, porady lub informacji zadzwoń do Telefonu Zaufania dla osób LGBT i ich bliskich 22 628 52 220 (poniedziałek-piątek, 18-21) lub do Niebieskiej Linii 22 668 70 00 (codziennie, 12-18).

Jeśli osoba Ci bliska/znajoma doświadcza przemocy:

 • Wysłuchaj bez osądzania - nie oceniaj postępowania tej osoby, staraj się nie krytykować, nie oceniać wiarygodności tego, co mówi, ani nie ponaglać. Skup się na uważnym słuchaniu i wsparciu.
 • Postaraj się pomyśleć, czego potrzebuje. Nie stawiaj siebie na jej miejscu, nie mów, co Ty byś zrobił/a, a czego nie. Zamiast tego zapytaj, co ta osoba chciałaby zrobić, na co jest gotowa i czego potrzebuje.
 • Pamiętaj, że istnieje wiele możliwości wyjścia z sytuacji. Czasem opuszczenie domu rodzinnego to jedyna możliwość, jednak nie zawsze tak jest. Być może osoba doświadczająca przemocy jest silnie związana emocjonalnie ze sprawcą i boi się nagłego odrzucenia? Być może nie chce, by sprawcę spotkała kara, którą spowodowałoby zgłoszenie? Czasem można naprawić relacje rodzinne poprzez długotrwałą pracę - np. poprzez terapię lub grupy wsparcia.
 • Zapoznaj się z najbliższymi miejscami, gdzie można uzyskać pomoc. Znajdź strony internetowe, numery telefonów lub adresy, które będziesz mógł/mogła przekazać tej osobie.
 • Wspieraj bliską Ci osobę w tych działaniach, na które jest gotowa i które chce podjąć.
 • Jako świadek przemocy - także wtedy, gdy wiesz o niej z relacji osoby doświadczającej przemocy - możesz złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, jeśli do niego doszło. Jednak upewnij się wcześniej, że osoba pokrzywdzona jest gotowa na konsekwencje takiego zawiadomienia.
 • Zadzwoń do Telefonu Zaufania dla osób LGBT i ich bliskich 22 628 52 220 (poniedziałek-piątek, 18-21) lub do Niebieskiej Linii 22 668 70 00 (codziennie, 12-18), jeśli nie jesteś pewny tego co się dzieje, potrzebujesz porady lub informacji.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec osoby Ci nieznanej:

 • Reaguj - jeśli czujesz się na siłach, żeby zwrócić uwagę osobie stosującej przemoc wobec osoby najbliższej (słyszysz wyzwiska, groźby bądź widzisz przemoc fizyczną) możesz to zrobić.
 • Masz prawo złożyć zawiadomienie o przestępstwie na Policję, jeśli wiesz, że do takiego czynu doszło.
 • Zadzwoń na policję, jeśli bezpośrednio widzisz/słyszysz, że w jakiejś rodzinie dochodzi do aktów przemocy i masz przekonanie, że interwencja policji może uchronić osoby przed niebezpieczeństwem (w szczególności dla życia lub zdrowia).
 • Skontaktuj się z organizacją udzielającą pomocy, np. lokalnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie lub inną organizacją pomocową lub interwencyjną w Twoim otoczeniu.

Organizator

Kontakt dla prasy

Karolina Więckiewicz

ekspertka ds. przemocy motywowanej uprzedzeniami, kwieckiewicz@lambdawarszawa.org

Ewa Niedziałek

koordynacja kampani społecznej eniedziałek@lambdawarszawa.org